Ratkaisukeskeinen lyhytterapia


"Olipa asiasi pieni tai suuri, autan sinua!"

Mitä on lyhytterapia?

Terapian ei aina tarvitse olla pitkäkestoista. Lyhytterapia on mielenterveyden tukihoitoa, joka on helposti ja nopeasti saavutettavaa keskusteluapua olemassa olevaan ongelmaan tai ongelmiin. Lyhytterapialla tarkoitetaan terapiaa, jossa on selvä rakenne ja määrätty tapa työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii erinomaisesti esimerkiksi erilaisiin elämän kriisitilanteisiin ja muihin elämän solmukohtiin. Ratkaisukeskeisyys on myös hyvä työväline myös esim. tavoitteiden puntarointiin.

Pituudeltaan lyhytterapia on yleensä 5-20 tapaamista. Apu voi kuitenkin tulla jo ensimmäiselläkin kerralla. Yhden tapaamisen kesto on 45 min. Terapian kokonaiskestoa ei määritellä etukäteen, vaan asiakas itse päättää, milloin hän on saanut tarvitsemansa avun. Terapian tavoite olisi hyvä miettiä ennen terapian alkua.

Lyhytterapia ei ole Kelakorvattavaa, vaan asiakas itse maksaa terapian. Lyhytterapiassa en tee asiakasrekisteriä, eikä tietoja ilmoiteta omakantaan. Kaikki asiakkaan henkilökohtaiset tiedot hävitetään heti terapiatapaamisten päätyttyä tai viimeistään 3 kk viimeisestä tapaamisesta.

Terapiaistunto voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä!

Ratkaisukeskeisyys

Ratkaisukeskeisyyden perusajatuksia:

  • ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen
  • vahvistaa sitä mikä toimii
  • luottaa asiakkaan asiantuntemukseen oman asiansa suhteen
  • asiakas itse määrittää tavoitteensa terapialle
  • lähestyä asiakasta voimavarasuuntautuneesti
  • maanläheisyys
  • toiveikkuus
  • tulevaisuussuuntautuneisuus

Tuula - terapeutti, valmentaja

Tietoa taustastani (lue lisää)

Hevosavusteisuus

Hevonen on äärimmäisen herkkä pakoeläin. Se aistii pienetkin vihjeet ympäristössään tapahtuvista muutoksista. Hevonen on laumaeläin, kuten ihminenkin, sen kyky työskennellä ihmisen kanssa perustuu tähän ominaisuuteen.

Hevosta käytetään terapiassa edellä mainittujen ominaisuuksien vuoksi. Sensitiivisyytensä vuoksi se aistii ihmisen mielialat ja laukaisee tunnelukkoja. Hevonen ei tuomise tai arvostele, se hyväksyy meidät sellaisena kuin olemme. Terapiassa hevonen voi olla fyysisesti lähellä ihmistä tai ihminen ja hevonen lähekkäin, mutta molemmat omassa tilassaan. (Ratsastusterapia tai ratsastus eivät kuulu terapiatoimintaani.)

Monet ihmiset haluaisivat olla hevosten kanssa, mutta pelko estää sen. Toisinaaan huomaa, että jopa omaa hevosta pelätään. Näitä asioita voidaan käsitellä terapiassa, joko hevosen läsnäollessa tai ilman. Mahdollisuus on myös yhdistää terapiaa ja hevosmiestaitoja.

Minulla on käytössä 4 suomenhevosta, 2 tammaa, ori ja ruuna. (Lue lisää hevosistani)